Форма за контакт

Контакти

Фондация "Ген.Протогеров"

 

ЕИК: 205750602

Адрес: В.Търново, Димитър Буйнозов 9Б

Председател: Георги Радев

Зам. Председател: Александър Карачолев

Надзорник: Светослав Илиев

 

+359 (0) 895 83 99 99

office@protogerov-foundation.org