За нас

Как протича животът ни - в очакване на подходящия момент, в тихо недоволство или в действие? Това зависи от всеки от нас, тук и сега. Фондация „Ген. Протогеров“ избира действието, водена от мотото „Утре започва от днес“. Показва как можем да бъдем строители на нашето „утре“, отговорни пред самите себе си и пред децата си.

Фондация „Ген. Протогеров“ е кръстена на един от дейците на освободителното движение на българите в Македония - генерал-лейтенанта и революционер Александър Протогеров. Личност, дал живота си за идеологията, в която е вярвал. Тя носи името му в знак на уважение към неговата патриотична дейност и решителност да се бори за обединение на България в етническите ѝ граници.

Решителността е ключово качество, което ни изправя лице срещу лице с житейските проблеми и ни дава смелост да намерим решение за тях. Именно в него се корени дейността на фондацията, насочваща към поемане на отговорност за собственото бъдеще и това на нашите деца. А то, бъдещето, може да бъде пълноценно и щастливо в няколко стъпки. Те започват от думата „човечност“, понеже всички знаем, че качеството ни на живот зависи от чистотата на взаимоотношенията помежду ни, минават през грижа за здравето, жаждата за знания и култура и опазването на средата, в която живеем.

Всички тези стъпки представляват и целите на Фондация „Ген. Протогеров“:

  • да подпомага хора в неравностойно положение и хора в нужда
  • да подпомага деца, показали талант в различни области на науката, спорта и изкуствата
  • да насърчава и съдейства за развитието на образованието – основа за нравственото, моралното и духовното издигане на обществото
  • опазване на българското културно наследство и традиции на местно и национално ниво;
  • да се грижи за разпространението на знания, образование и информация чрез създаване, изграждане и модернизация на културни домове, читалища, библиотеки;
  • да популяризира свободната и независима култура чрез организиране на творчески инициативи от всички области на изкуството, технологиите, образованието;
  • да спомага за формирането на спортна култура у децата и подрастващите;
  • да насочи вниманието към опазването на околната среда, като инициира различни екосъобразни дейности.

Актуална кампания

Стипендиантска програма на Фондация "Ген. Протогеров"

Стипендиантска програма на Фондация "Ген. Протогеров"

Ние от фондация “Ген. Протогеров” вярваме, че образованието е ключовият фактор и основата за развитието на обществото ни - както материално, така и духовно. Основната роля в това разбира се принадлежи на младите, които са носител на непреклония дух, новаторството и успеха на утрешния ...